Nhạc Trữ Tình

Yêu Một Mình Văn Hương
Con Thuyền Không Bến Đàm Vĩnh Hưng
Gặp Lại Cố Nhân Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng
Thiên Duyên Tiền Định Hà Phương - Minh Luân
Ru Đời Đi Nhé Thiên An - Lệ Hồng
Ướt Mi Thiên An - Lệ Hồng
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05