Nhạc Trữ Tình

Nhạc Lòng Muôn Thuở Dương Hồng Loan
Phận Tơ Tằm Cao Hoàng Nghi
Chị Tôi Từ Như Tài
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Mừng Tuổi Mẹ Hồ Văn Cường
LK Thói Đời Nhiều Ca Sĩ - Đăng Nguyên
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Cát Bụi Cuộc Đời Diệp Nguyên Linh