Nhạc Trữ Tình

Đừng Trả Cho Nhau Thanh Ngân - Võ Minh Lê
Đường Về Hai Thôn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
LK Lời Tình Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hồng Nhan Lê Sang
Xuân Tới Con Về Quách Thành Danh
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Cõi nhớ Lương Tấn Đạt
Bài ca dao đầu đời tân cổ Trung Hậu - Thanh Nguyệt
Xuân quê tôi Mộng Tuyền
LK Một Chuyến Xe Hoa Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Nhớ Về Em Cao Hoàng Nghi