Nhạc Trữ Tình

Bài Thánh Ca Buồn 2 Hương Ngọc Vân
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Người Giàu Cũng Điên Giang Trường - Ngọc Khang
Tình Lẻ Bóng Nguyễn Thành Viên
Mình ơi Lương Tấn Đạt
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Tình Là Sợi Tơ Phương Nghi
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Kiều Oanh