Nhạc Trữ Tình

Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Tình Đẹp Quê Hương Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Một thuở yêu em VŨ HẢI - Duy Thanh
Sến Dương Hoàng Phúc
Tui Nghèo Tui Keo Phương Tử Long - Huy Thái