Nhạc Trữ Tình
Noel Về Linh Mục Quang Lâm
Bến Mới Phi Bằng
Thiền Cửa Phật Thích Trung Đạt
Về Quê Phương Thanh
Con Đò Nghèo Dương Ngọc Thái
Người mang tâm sự Lương Tấn Đạt
Chiều Cuối Tuần Lâm Bảo Phi - Phước Lộc
Lối Thu Xưa Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
Thu ca Tuyết Mai
Mẹ tôi Đông Quân