Nhạc Trữ Tình

Em về kẻo trời mưa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Biển Tình Tuệ Linh
Tình Lạnh. Sơn Hạ
Anh Nhớ Út Nhiều Đinh Kiến Văn Fortune
Vùng Lá Me Bay (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Ba Tôi Trương Phi Hùng
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng