Nhạc Trẻ
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Giờ Em Thế Nào Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Tìm Văn Mai Hương - Trúc Nhân
Flower hieuhayho
Ngã Rẽ Mưa Nguyên Vũ
Luôn Bên Anh Min. - Mr. A
Át Bích PD Seven
Gia Bank Travis Đạo - Hasiha
Saigon Lullaby Thái Trinh
Anh Nhận Ra Bằng Cường
Pha Lê Tím. Hà Thúy Anh