Nhạc Trữ Tình

Vì Sao Người Hãy Nói Trần Thiện Khang
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Như Nguyệt - Dương Hoàng Phúc
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Trịnh Nam Phương
Về đâu mái tóc người thương Lâm Chấn Huy - Quách Sỹ Phú
Không giờ rồi Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Người Đi Ngoài Phố Trương Phi Hùng