Nhạc Trẻ
Năm Ấy (Ballad) Lương Chấn Nam
LIGHT Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Love Me Hồ Quỳnh Hương
Yêu Trong Cô Độc Nhiều Ca Sĩ - Kai
Tonight Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
Hôm nay Ngày mai Luxuyen - Lâm Như