Nhạc Trữ Tình

Đường Về Hai Thôn Thái Bảo - Trung Đức
Nắng Chiều Đàm Vĩnh Hưng
Nửa Đêm Nguyện Cầu Trường Sơn - Kim Thư
Bến Đò Năm Xưa Hoàng Minh Thắng
Chỉ Có Mẹ Mà Thôi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mực Tím Mồng Tơi Hà Gia Phúc - Mai Thu
Phố Vắng Em Rồi Đào Phi Dương
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng