Nhạc Trữ Tình

Ngày Đá Đơm Bông Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
Khung Trời Tuổi Mộng Hoàng Minh Thắng
Hai lối mộng Phương Dung - Peter Nhân
Bằng Lòng Đi Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
Đính Ước Ngọc Châu
Chúa Đã Sinh Ra Đời Linh Mục Quang Lâm
Góp Lá Mùa Xuân Ngô Quang Vinh
Hồng nhan Tuấn Quang