Nhạc Trữ Tình

Thao Thức Vì Em Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tìm Về Lời Ru Huyen Trang Sao Mai 2013f
Lòng mẹ Mỹ Hạnh
Thương Chồng Hoàng Châu
Tình xưa Minh Kỳ
Chiều Cuối Tuần Lâm Bảo Phi - Phước Lộc
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Mấy Nhịp Cầu Tre Trường Sơn - Kim Thư
Tâm sự nàng xuân Đàm Vĩnh Thanh