Nhạc Trữ Tình

Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Nhớ Quê Ngọc Kiều Oanh
Người Nghèo Tương Tư Đông Phương Tường - Hàn Cảnh Sơn
Đêm Tâm Sự Kha Thi - Cẩm Loan
Mùa Hoa Cưới Đinh Quốc Cường
Mưa Nửa Đêm Phước Lộc
Đường Thu Xưa Minh Trường
Giã Từ Châu Gia Kiệt
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bé Phạm Anh Thư
Chiếc xuồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Vu Lan Nhớ Mẹ Quốc Bình - Tuấn Tú Bolero
Bỏ Hiếu Sơn Hạ