Nhạc Trữ Tình

Nỗi Buồn Mẹ Tôi Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đêm Nhớ Người Tình Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Ngày Tân Hôn. Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Thôn Dã Chiều Hè NSUT Minh Quang
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Thói Đời Trường Lê
Cỏ Úa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Phượng hồng Triệu Phát