Nhạc Trẻ

Người Tương Lai Hồ Văn Hơi
Đã Có Lúc Nhớ Anh Trương Như Anh
Chúc Xuân Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Tình Tàn Hồ Văn Hơi
Bờ Vai Hay Bờ Vực Phạm Quỳnh Anh - HamLet Trương
Thói Quen Hoàng Dũng
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc