Nhạc Trẻ
Đừng Gọi Nữa Củ Cải - A.C Xuân Tài
Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
#5K Lâm Nguyên
Khúc Nhạc Ngày Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Nhớ Lê Hiếu - Tiêu Châu Như Quỳnh
Visionary Lover Devilman TYO - mess.
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05