Nhạc Trẻ

Chợt Nhận Ra (Ballad) Lương Chấn Nam
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Đèn Trời Phan Mạnh Quỳnh
Poppin Nhiều ca sĩ
Trái Tim Đàn Ông Châu Việt Cường - Lâm Chấn Huy
Dân Dã TG9X Thái Dương
Crush Bae Híu - Bâu
Pal MC Ape