Nhạc Trẻ

Hoa Nở Không Màu Nhật Tinh Anh
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM
Thương Cha Nguyễn Đình Chương
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Tự Em Sai Linh Hương Luz
Hình Bóng Đợi Chờ Yanbi - Dương Edward
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
Vì Em Tuấn - Minh Cà Ri
Hè Phải Bay Mr.a - Min
Đôi Mi Em Đang U Sầu Đông Nhi - Wowy