Nhạc Trẻ

Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Em Chờ Anh Phạm Khánh Hưng
Điều Anh Giữ Kín Beat Nguyễn Đình Dũng
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Ai Đó? Anie Như Thùy - Khánh Đala
Mưa Kỉ Niệm Nguyễn Đình Dũng
Sai Nguyễn Đình Dũng
Lặng Hà Nhi