Nhạc Trẻ

Cafe Remake Nhiều Ca Sĩ - 19 Mane
Hậu Cung Kim Kim Ga
Nhiu luc a bun (remix) Nhiều Ca Sĩ - Winno
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Lucid Dream Nhiều Ca Sĩ - Weeza
Có Quá Nhanh Nhiều ca sĩ
Khóc Bên Dòng Sông Hà Trần - Nguyễn Minh Cường
Tuổi Trẻ Có Được Gì Nhiều Ca Sĩ - ASC