Nhạc Trẻ

Anh Muốn Chia Tay Hồ Gia Hùng
Biết Ơn Chiennhatlang - Phunho
Đừng Gọi Anh Dậy Phúc Du - 1989s Entertainment
20 25 30 Bảo Anh
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment
Hạc Giấy (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam
Anh Đành Xa Em Lưu Nhược Ni
Ngày Em Lên Thành Đô Emma Nhất Khanh - Hamin
Cách Ly Zuy - Sony Tran
Ai Bán Nỗi Cô Đơn Nguyễn Đình Vũ
Buông Xuôi Hy Vọng (Brookz Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar