Nhạc Trẻ
Tình Yêu Ngủ Quên Hoàng Tôn - LyHan
Viettel your way Tốp Ca Nam Nữ
Ngụy Biện Nguyễn Đình Chương
Hạnh Phúc Là Khi… Jun Phạm (365 Daband)
Cưới Đi 2T - ChangC
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Miệng Đời Hồ Quang Lộc
Cha Và Con Gái Nguyễn Duyên Quỳnh