Nhạc Trẻ

Em Ơi Ví Dầu Đan Trường
Em sai rồi Hà Huy Hiếu
Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Rơi Vào Em Nam Huỳnh - Hittwithlove
Người Tình Ơi Mơ Gì Đông Quân - Hoàng Kim Yến
OK Em Buồn Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Xuân Tiên Đông Quân
Cơn Mưa Tháng 5 (HUMAN Concert 2020) Bức Tường - Tùng Dương