Nhạc Trẻ

Espresso Nhiều Ca Sĩ - King B
Hay Là Yêu Anh Tân Trần
Lối Nhỏ Đen - Phương Anh Đào
TADI HOWILUS
Am I Clear? Tóc Tiên - Trọng Hiếu
Cô Gái Trong Quyển Sách Nguyễn Đình Vũ
Say Em Dkey Minh Đức
400 Days Hani - LaiBB
Cẩm Tú Cầu Chiennhatlang