Nhạc Trẻ

Memory Jonathan Daiane
Dân Dã TG9X Thái Dương
Tết It Up CHARLES.
Tình tiếc nuối Đàm Vĩnh Hưng - Thanh Lam
Tân Xuân (Beat) Yamix Hầu Ca - Rôn Vinh
New Day (Beat) Sickness - Lil Han
Một Mai Vân Du - Alva My
Tinder Love Bít - Tete
Đúng Nhận Sai Cãi Tuấn Cry - Tùng Viu