Nhạc Trữ Tình

Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Tình Sầu Lân Nhã
Hoa Sứ Nhà Nàng Thế Anh - Mã Thái Sơn
Hành Trang Giã Từ Thanh Hải - Vũ Tuấn
Ai khổ Vì Ai Như Phượng
Nhẫn Cỏ Cho Em Hương Ngọc Vân
Cát Bụi Cuộc Đời Dương Chấn Huy
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Gặp Lại Cố Nhân Hương Ngọc Vân
Cafe Fin Quốc Quốc
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan