Nhạc Trữ Tình

Tình chấp nhận Phương Trang
Chuyến đò không em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Noel Năm Nào Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Áo Mới Lộc Giang Hoàng Mai Trang
Bông So Đũa Khưu Thúy
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh