Nhạc Trẻ
Từ Khi Em Đi NamD - Finn
Chợt Nhận Ra (Ballad) Lương Chấn Nam
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Anh Là Số 1 Cara - Khắc Hưng
GIẤC MƠ MiQ - Catchellers
Nhiu luc a bun (remix) Nhiều Ca Sĩ - Winno
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Em Là Ai ? (Beat) Crocolive - Black sugar
Nơi Hư Vô Lạc Lối Tiêu Châu Như Quỳnh - AURORA
Tháng Năm Soobin Hoàng Sơn