Nhạc Trữ Tình

Tình tuyệt vọng Hồ Hồng Sơn
Thương mẹ Ngân Tâm
Yêu Lại Từ Đầu Phan Đinh Tùng - Hoàng Châu
Mùa xuân ơi Đàm Vĩnh Thanh
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
Tết Phát Tài Yến Nhi - Mai Tuấn
Phố Biển Tình Anh Thanh Phương - Thi Phượng