Nhạc Trẻ

Tình Yêu Một Chiều Min Min - Chú Gián Nhỏ
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
HER (Beat) Nhiều ca sĩ
LayLaLay Jack - J97
Tình Yêu Không Thay Đổi Khánh Phương - Từ Minh Hy
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Cái Kết Changmie
Em Đã Đến Châu Khải Phong