Nhạc Trẻ

Dĩ Vãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Khoảng Cách Phiến Gỗ Nguyễn Đặng Sony - Tùng LV
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Hạc Giấy (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam
Thói Quen (25 Mét Vuông) Hoàng Dũng - Gducky
Hót Hòn Họt Nhiều ca sĩ
Mần Rể Miền Tây Gin Tuấn Kiệt - Puka
Manhattan 229 Nhiên - anh Nhật
Tại Vì Em Thôi Beat Nguyễn Đình Dũng