Nhạc Trẻ

Lời An Ủi HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Cố Giữ Lý Trí Ông Cao Thắng
Tình Tan Hoàng Minh
Space Stoxic - Lupi
Không Muốn Ai Thấy Anh Tổn Thương Nachi Khang - Ngô Thành Dương
Lỗi Do Ai Lửa - Sean
Nói Với Em Nhiều ca sĩ
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Tha Thứ Cho Anh Em Nhé Nguyễn Đình Vũ
Tìm Về Nơi Bình Yên Dương Thuỳ Linh