Nhạc Âu-Mỹ

In A Dream Troye Sivan
My Heart Goes (La Di Da) Topic - Becky Hill
24 Hours Shawn Mendes
You Can Feel It Krishna Black Eagle
Budapest George Ezra
Just Dance Lady Gaga
Hoax Taylor Swift
Bones Dotan
Bills Lunchmoney lewis
Ride The Line Of Love Krishna Black Eagle
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05