Nhạc Âu-Mỹ

Call My Friends Shawn Mendes
Diamonds Sam Smith
Never Dies (Wiwek Remix) Yellow Claw - Lil Eddie
Better Days Onerepublic - KHEA
motive Ariana Grande - Doja Cat
Santa Tell Me Ariana Grande
100 SuperM
Naughty List Liam Payne - Dixie D'Amelio
Live Forever Matthew West
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05