Nhạc Trữ Tình

Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Bông Ô Môi Châu Minh - Huỳnh Tùng
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Kiều Oanh
Như Đã Dấu Yêu Thiên Hương - Minh Luân
Tấm ảnh không hồn Dương Thanh Sang
Người Đi Ngoài Phố Hồng Hạnh Bolero
Lý bập Bòn Boon Trung Hậu - Hữu Thọ