Nhạc Trẻ
Gió Xuân Bằng Cường
Xem Như Em Chẳng May Vĩnh Thuyên Kim
Nước Mắt Cạn Dần Vĩnh Thuyên Kim
Rụt Rè Lưu Quang Minh
Hết Phim Nguyễn Đình Vũ
Anh Vẫn Không Vĩnh Thuyên Kim
12th Floor DealH - MCVine
Cuộc Gọi Tối Qua Nhiều Ca Sĩ - GEN JI
Đón Tết Xa Nhà (Beat) Đông Phương Tường
Ngày Mới KraziNoyze - Thỉm