Nhạc Trữ Tình

Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Lối Cũ Quốc Quốc
Chị Hai Phi Bằng
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Người Tình Không Đến Vương Đại Thành
Thương Quá Việt Nam Vương Đại Thành
Phận Má Hồng Hương Ngọc Vân