Nhạc EDM/REMIX
DJ Ngẫu Hứng DJ Báo Lenoa
Unfollow Khôi Vũ - Max Benderz
Chỉ Còn Nỗi Đau Remix Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
999 Đóa Hồng (Remix) Huỳnh Nhật Đông
Buông Xuôi Hy Vọng (ACK Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Anh Ba Hưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Thật Buồn Cho Đôi Ta (Truzg Remix) Quang Chợ Lầm - Minh Tường