Nhạc Trẻ
Túy ca Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Ảo Ảnh Nhiều ca sĩ
Như Đã Yêu Người Đàm Vĩnh Hưng
Anh Em Mình Cạn Phương Nam - Khánh Đơn
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Ngàn Dặm Xa Nhiều ca sĩ
Tình như chiếc lá Vân Quang Long