Nhạc Trẻ

Có Em Đời Bỗng Vui Bùi Công Nam - Forest Studio
Có Hay Anh Buồn Đăng Chương
Lá Rơi Bên Thềm Hoàng Nghi Lâm
Tình Yêu Thời Nay Sơn Hạ - Lưu Minh Tài
Cưới Vợ Miền Tây Pjnboys - Huỳnh James
Thương Em Hồng Quân WyTy - L.Lay
Cơn Mưa Dài Việt Linh - Trần Bình
Đã Bao Lần A.C Xuân Tài - Mew
Cần Một Không Hai (Cần 102) Mắt Ngọc - Mr White