Nhạc Trẻ

Không Một Ai Bằng Em Nhiều Ca Sĩ - Kang
Em Ngang Qua Trần Đức Hiểu
Buông Trần Đức Hiểu
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Lucid Dream Nhiều Ca Sĩ - Weeza
Visionary Lover Devilman TYO - mess.
Just Go Charles Huỳnh
TNA/NO MODESTY Devilman TYO
Khóc Thì Được Gì Lương Chấn Nam
Mama MC Ape
Chậm Một Phút Trần Đức Hiểu
Hâm Nóng Emily - 1989s Entertainment