Nhạc Trẻ
Hẹn Hò Lê Chí Trung - Khiết Linh
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Giấu Wendy Thảo
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Yếu Đuối (Beat) Trần Đình Tôn
Vài Dòng Hồi Âm Trần Đức Hiểu
Maquiller Naggie - Zang
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Ý Anh Là COZYBOIZ
Cô Gái ATSM (Beat) Diệp Hoàng Anh - Luxuyen
Cho Ngọt