Nhạc Trẻ

sao em chưa ngủ GBee - Pandamic
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Saigon9x TG9X Thái Dương
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Thanh Xuân Bên Em Sonbeat - Xavi
Thôn Nữ Hóa Thiên Nga Hồ Thiện Quân - Vương Zhang
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Xuân Thì Hà Anh Tuấn