Nhạc Trẻ

Tựa Đêm Nay The Cassette
Trái Tim Đàn Ông Châu Việt Cường - Lâm Chấn Huy
Xin Lỗi Thái Tuyết Trâm
My Gurl Hành Or - Hổ
Lần Sau Cuối Tiến Tới - Ca
Hear BILLY100 - Young Luuli
Cha Già Rồi Đúng Không Phạm Hồng Phước