Nhạc Trẻ

Hẹn Em Kiếp Sau Phan Đặng Trùng Dương
Năm Ấy (Piano) Lương Chấn Nam
Mất anh Trương Như Anh
YYY? E5 - LiuC
Đã Có Anh (Gotcha) Quang Hùng MasterD
Đã Từng Hạnh Phúc Lương Viết Quang - Thiên Dũng
Đừng Nhắc Người Đó Trước Mặt Tôi Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
Bồi Hồi Danh Zoram
SELD Bio SAP - Sawty