Nhạc Trẻ
Đêm Ấy Nguyễn Đình Dũng
Ru Đời Đi Nhé Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Tình Nhân 2 (Beat) Lâm Nguyên - Co
Martini Văn Mai Hương
Người Ta Hỏi Anh Lương Chấn Nam
Mẹ Ơi Đừng Khóc Trương Linh Đan
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền