Nhạc Trẻ
Không Một Ai Bằng Em Nhiều Ca Sĩ - Kang
IDLU Mr.a
Dần Xa Hoàng Ly
Nhạt Nhòa Nguyễn Đình Chương
BLACKJACK Soobin Hoàng Sơn - Binz
Hương Xuân Bằng Cường - Gemini Band
Cố Giữ Lý Trí Ông Cao Thắng
Tình Yêu Và Bạn Ông Cao Thắng