Nhạc Trữ Tình
Một Người Đi Như Nguyệt
Nếu Chúng Mình Cách Trở Triệu Trang - Trịnh Nam Phương
Từ Ngàn Xưa (Ver.1) Linh Mục Quang Lâm
Chồng Của Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người thương kẻ nhớ Đông Dương - Hồng Phượng
Đà Lạt Hoàng Hôn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Nhớ Quê Từ Như Tài