Nhạc Trẻ

Crush On You DeeTee - Huyền Trang Lux
Tim Anh Vỡ Đôi DeeTee - anh K
Comeback Bằng Cường - Phát Tô
Late Night Andree Right Hand - Rhymastic
Sao Anh Lại Quát Em !!! DeeTee - Huyền Trang Lux
Gone Fliedkid
Yêu Người Không Nên Yêu Đăng Khôi - Mây Trắng
9 8 7 T.R.I